O FIRMIE

Jesteśmy firmą rodzinną. Działamy na wodach zespołu potów Szczecin - Świnoujście i Zatoki Pomorskiej. Mamy doświadczenie, wieloletnia praktyka i wykwalifikowany personel.

We are a family company. We are operate at the area ports of Szczecin - Świnoujście and the Pomeranian Bay. We are experienced, long-standing practice and qualified staff.

city-water-ship-cable

OFERTA

Świadczymy usługi z zakresu czarteru łodzi (wraz z załogą) do prac portowych i morskich, transportu ludzi i materiałów na statki lub inne miejsca pracy.
Zakres naszych usług jest bardzo szeroki. Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klienta.

We provide services for charter boats (with the crew) to port works and transport people or supplies for ships or other places of work. The range of our work is very extensive. We adapt to individual customer needs.

baner 3

FLOTA

Obecnie posiadamy dwie łodzie przystosowane do holowania, asystowania i pływania po morzu. Jest to m/v Jano oraz m/v Borys.

We currently have two boats equipped for towing, assistance and sea swimming. This is the m/v Jano and m/v Borys.

m/v Jano

m/v Borys

Lc14,95 m
Bc4,30 m
T1,6 m
Moc silnika głównego350 KM
Uciąg5,5 t
Lc13,20 m
Bc3, 90 m
T1,70 m
Moc silnika głównego375 KM
Uciąg5,25 t

TARYFA

Połowy i Usługi Morskie- Janusz Frączek; 72-605 Świnoujście; ul. Zalewowa 51

Obowiązuje od 18.01.2017 roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stosowanie taryfy

 1. Niniejszą taryfę stosuje Firma Połowy i Usługi Morskie- Janusz Frączek., działająca w obrocie portowo-morskim na obszarze portu Szczecin-Świnoujście, zwana dalej Firmą świadcząca usługi objęte niniejszą taryfą.
 2. Zawarte w niniejszej taryfie opłaty obowiązują w przypadkach, gdy umawiające się o wykonanie usługi strony, nie uzgodniły inaczej.

§ 2. Rozliczenia

 1. Stawki taryfowe są wyrażone w złotych polskich.
 2. Przy płatnościach wynikających z niniejszej taryfy, mają zastosowanie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy finansowe.
 3. Wszelkie opłaty wyrażone w procentach pobiera się od opłat zasadniczych.

§ 3. Zlecanie usług 

 1. Usługi wykonuje się na podstawie zlecenia. Osoby wyznaczone: Janusz Frączek tel. +48 601 29 12 45, Piotr Frączek tel. +48 601 71 68 69
 2. 2. Zawierający na podstawie niniejszej taryfy umowę o wykonanie usługi obowiązany jest podporządkować się wszelkim przepisom w niej zawartym.
 3. Zlecenie lokalne (na terenie portu macierzystego) powinno być złożone najpóźniej na 4 godziny przed rozpoczęciem usługi.

§4. Odpowiedzialność stron

 1. Odpowiedzialność usługodawcy, wynikająca z wykonania usług objętych niniejszą taryfa, określają przepisy i postanowienia taryfy oraz obowiązujące regulaminy, a we wszystkich nieuregulowanych – przepisy prawne RP.
 2. Wszelkie szkody powinny być zgłoszone protokolarnie niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 24 godzin od czasu, w którym usługa została wykonana.
 3. Firma nie odpowiada: a) za szkody i/lub straty spowodowane działaniem klęsk żywiołowych lub innej siły wyższej, względnie powstałe w wyniku strajku pracowników portu i/lub kontrahentów, b) za skutki finansowe spowodowane zarządzeniami lub działaniami władz administracji państwowej.
 4. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowość danych, zawartych w zleceniu, a w szczególności za wszelkie szkody spowodowane błędnymi lub niedostatecznymi danymi w dokumentach lub przekazanymi w inny sposób, jak również za szkody powstałe z winy jego pracowników względnie upoważnionych osób.

§ 5. Przepisy różne

 1. Skierowanie sporu na drogę sądową lub arbitrażową powinno nastąpić po wyczerpaniu drogi reklamacji.
WYNAJEM JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

§ 6. Okres zimowy od 01.01 do 31.03 i od 01.11 do 31.12

 

Nazwa jednostkiMoc (KM)Uciąg na palu (tony)Stawka za pierwszą rozpoczętą godzinę*
JANO3505,5580 zł
BORYS3755,25580 zł

*- Stawka dotyczy tylko wynajmu jednostki bez prac holowniczych.

 •  Rozpoczęcie wykonywania usługi dla zamawiającego: odbicie od miejsca postoju- Basen Atlantycki portu w Świnoujściu.
 •  Zakończenie wykonywania usługi dla zamawiającego: dobicie od miejsca postoju- Basen Atlantycki portu w Świnoujściu.

 

§ 7. Okres letni od 01.04 do 31.10

 

Nazwa jednostkiMoc (KM)Uciąg na palu (tony)Stawka za pierwszą rozpoczętą godzinę*
JANO3505,5480 zł
BORYS3755,25480 zł

 

*- Stawka dotyczy tylko wynajmu jednostki bez prac holowniczych.

 •  Rozpoczęcie wykonywania usługi dla zamawiającego: odbicie od miejsca postoju- Basen Atlantycki portu w Świnoujściu.
 •  Zakończenie wykonywania usługi dla zamawiającego: dobicie od miejsca postoju- Basen Atlantycki portu w Świnoujściu.
WYKAZ PRAC PODSTAWOWYCH
Rodzaj pracyOpisWielkość obiektuStawka za operacje (op) /godzinę (h)
Łamanie loduŁamanie lodu na wyznaczonym akwenieNie dotyczy700 zł/h
AsystaAsysta przy dokowaniu statkuBez ograniczeń800 zł/h
AsystaAsysta przy pracach manewrowych ze statkiem/barką w obrębie jednego basenu/nabrzeżaBez ograniczeń800 zł/h
AsystaAsysta przy pracach manewrowych ze statkiem/barką w tym przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu z PortuBez ograniczeń800 zł/h+20%
HolowniczaPraca manewrowa z obiektemMax. 10x5 m600 zł/h
HolowniczaPraca manewrowa z obiektemMax. 20x9 m700 zł/h
HolowniczaPraca manewrowa z obiektemMax. 32x12 m1000 zł/h
HolowniczaObsługa pontonów/barek pow. L=32m jednostkami JANO+BORYS 1600 zł/h
DodatkowaZabezpieczenie prac nawodnych i podwodnychNie dotyczy300 zł/h
DodatkowaUdostępnienie zespołu spalinowo-elektrycznego do zasilania (25KW-400/230V)Nie dotyczy100 zł/h
DodatkowaUdostępnienie technologicznej wody słodkiejNie dotyczy 

 

Stawki za prace nie ujęte w powyższej tabeli uzgadniane są indywidualnie po przedstawieniu zapotrzebowania przez zamawiającego.

GALERIA

KONTAKT

POŁOWY I USŁUGI MORSKIE

ul. Zalewowa 51 72-605 Świnoujście, zachodniopomorskie

NIP 855-128-97-85

 • Piotr Frączek
 • +48 601 716 869
 • Janusz Frączek
 • +48 601 291 245